Eiendommer i Smørfjord og Olderfjord 1783

Niargmat i Smørfjord

Eiendommen Niargmat i Smørfjord. Innsjøen i bakgrunnen. På bildet kan man se flere gamle tufter fra 1700-tallet.I 1783 ble de første eiendommene i Porsanger registrerte. Her er en oversikt over boplasser i Smørfjord og Olderfjord. De aller fleste av disse er registrert med samisk navn i panteboka. Vinterboplassen er nevnt først, og flere sesongboplasser og utmarksslåtter er registrert under den samme boplassen.


Utskrift av Pantebok nr.1 (1776-1794) for Finnmark sorenskriverembete, for bygdene Smørfjord og Olderfjord.

Boplassene er angitt med nr. fra nr. 51 til og med nr. 61.  Etter utskriftene er det kommentarer, og en oversettelse av de samiske navnene. No 51  [No 43]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Leibongvobbesiæk kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 51 bliver herved


1: Boepladsen Leibongvobbesiæk beliggende i Østerbotten af Olderfiord og paa Bakken S. For Adge Nicolay Pedersøn tilhørende, begynder i Ø: ved Leibnæss Bakken og strækker sig fra samme 308 Alen i W. – Er i W:Ende fra Bakken i S: 83 Alen i N: og i Ø: Ende 125 Alen.


2: Høstgamme-Slaatt strax N:W: for Boepladsen er i S: og  N. 60 Alen og i Ø: Ende hvor den med udsatte Mærker skilles fra Nicolay Pedersen Adge 64: Alen.


Brændsel ved Hiemstædet.

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe og 6 Faar hvorfor den er skyldsat. Til Opsidder Peder Joensøn Stærk af Olderfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Leibongvobbesiæk (Olderfjordbuktkroken)

Leibnæss (Oldernesbakken?)No 52 [No 44]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Wirtzegvottesaje kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 52 bliver herved


1: Boepladsen Wirtzegvottesaje, som med W:Side grændser til Leibonjok, og gaaer langs med Elvebakken i Ø: og W: 69 Alen, og fra Elven i S: 44 Alen i N: til Skoven.


2: Borrisdalvosaje strax N:W for Boepladsen er i S: og N: 137 Alen og i Ø: og W: 85 Alen.


3: Ange beliggende N:W: for Jokkegarge og er i N:W: og S:O: 103 Alen I S:O:Ende 30 Alen og i N:W:Ende 76 Alen.


4: Wester Mutke _  Af denne Slaat, som er beliggende mellem Olderfiord Botten og Strømmen i Smørfiord paa Eydet, er ham udlagt den Nordlige Deel, som med S:Side grændser til Enkens Anna Andersdatters og gaaer fra samme 45 Alen i N: og fra Anders Samuelsens Westre deel til samme Mands Østre deel 82 Alen i Ø: og W:


Brændsel ved Hiemstedet.

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe hvorfor den er skyldsat. til Opsidderen Ole Gundersøn af Olderfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Wirtzegvottesaje (vær (?)gammeplass)

Leibonjok (Olderfjordelva) NB, elveleiet kan være forandret

Borrisdalvosaje (gamle (?) vinterplass)

Ange ((gresssletta?) Skal muligens være Arge

Jokkegarge (elveøra) I dette området kjennes i dag navnet Gárgu.

Mutke (Eidet)No 53  [No 44]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Gvobbesiæk kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 53 bliver herved


1: Boepladsen Gvobbesiæk beliggende i Olderfiord paa N:Side af et Næss Utziokniarg kaldet, hvorfra den strækker sig 175 Alen i N: til Bakken og er i Ø: og W: 30 Alen.


2: Levegvottesaje grændser med Ø:Side til Boepladsen og gaaer derfra i W: 50 Alen – er i S: og N: 110 Alen, grændser med N:Ende til Burisdalvosaje Ole Gundersøn tilhørende


3: Saddenonnevoulli grædser med N:Ende til Burisdalvosaje Ole Gundersøn tilhørende og gaaer derfra 98 Alen i S: og fra Bakken i W: 45 Alen i Ø: 


4: Schiatzegvottesaje under dette Navn 2de gamle Huus-Tompter under Gullesniarg.


Brændsel S: og S:W: for Hiemstædet.

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe hvorfor den er skyldsat til Opsidderen Morten Gundersøn af Olderfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Gvobbesiæk (Buktkroken) ved den gamle skolen

Utziokniarg (lilleelv (?)nes)

Levegvottesaje 1.ledd ukjent, andre ledd (gammeplass)

Saddenonnevoulli (under sandnesen?)No 54  [No 45]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Dalvogvottegiedde kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 54 bliver herved


1: Boepladsen Dalvogvottegiedde, som er beliggende paa N:Side af Olderfiord, og Strækker sig langs med Fiæren i W:S:W: og O:N:O: 220 Alen og fra Fiæren i S:S:O: 75 Alen i N:N:W:


2: Gvormogvodik W: for Boepladsen, tager sin Begyndelse i W: ved Andreas Samuelsens af lige Navn og strækker sig derfra 125 Alen i Ø: og fra Fiæren i S: 106 Alen i N: til Skovbakken


3. Øster Mutke beliggende ved Fiæren inderst i Westerbotten af Olderfiord, og gaaer fra samme 56 Alen i W:, er i S: og N: 63 Alen _ Ved Vester Ende af denne Slaat 2de tofter af samme Navn


4: Rusnæs, denne Slaat tager sin Begyndelse i S: ved Næsset og gaaer derfra 90 Alen i N: langs med Fiæren til Bakken og fra Fiæren i Ø: til Steen Rabben i W: 42 Alen


5: Leiregvobbe under dette Namn 2de Tofter paa W:Side af W:Botten i Olderfiord.


6: Lømigiedde beliggende S:W: for Bokkogvottesaje Enken Anna Andersdatter tilhørende og under Lømiziok fra hvilken i S: den gaaer 34 Alen i N: og langs med samme 68 Alen i Ø: og W:


Brændsel ved Hiemstædet

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe og 4 Faar hvorfor den er skyldsat til Opsidderen Andreas Olsøn af Olderfiord etc: som  No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Dalvogvottegiedde (vintergammeplass)

Gvormogvodik ukjent betydning, ligger innenfor Rissjåen

Mutke (Eidet)

Rusnæs gamle Russenes

Leiregvobbe (leirbukt)

Lømigiedde (multebærjorda)

Bokkogvottesaje (kopper (?) gammeplass) Sykdommen kopperNo 55 [No 46]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Dalvosaje kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 55 bliver herved


1: Boepladsen Dalvosaje beliggende paa N:Side af Olderfiord noget Ø: for Andreas Olsens Boeplads Dalvogvottesaje, er fra Fiæren i S: til Bakken i N: 85 Alen og langs med Bakken i Ø: og W: 65 Alen


2: Singulasgvobbe i Vigen paa W:Side af Gullesniarg er fra Næsset i S:O: langs med Fiæren 68 Alen og fra Fiæren i N:O: 44 Alen til Steenraben.


3: Sinnegiedde som skilles fra Andreas Samuelsens Gulleziokgiedde ved en liden Myre er 54 Alen i S: og N: og 45 Alen i Ø: og W:


4: Gaskegiedde N:W: for forrige og skilles derfra  ved en liden Myre er i S: og N: 110 Alen og fra en liden Elv i Ø: 50 Alen i W:


5: Bokogvottesaje beliggende N:O: for Leiregvobbi Andreas Olsen tilhørende, gaaer langs med Fiærebakken i S: og N: 52 Alen og fra Bakken i Ø: 45 Alen i W:


6: Arge, paa Ø:Side af Leerbotn paa Næsset, gaaer langs med Fiæren 60 Alen i Ø: og W: og 35 Alen i S: og N:


7: Vester Mutke er den Sydlige Deel af denne Slaatt, grændser med N:Side som er 82 Alen til Ole Gundersøns og er mellem Andreas Samuelsens Ø: og W: Mutke 100 Alen i S: og N:


Brændsel S: og S:W: for Hiemstædet

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe hvorfor den er skyldsat. Til Opsidder Enken Anna Andersdatter afgd Niels Nielsens af Olderfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Dalvosaje (vinterplass)

Singulasgvobbe (dypbukt)

Sinnegiedde ukjent betydning, ligger i Dypbukta

Gulleziokgiedde (gløttehaug (?) jorda) jfr Guovllasgohppi/Gløttebukt (kommer av å gløtte etter fisk)

Bokogvottesaje (kopper (?)gammeplass)

Leiregvobbi (leirbukt)

Arge (gresslette ved sjøen)

Mutke (Eidet)No 56 [No 47]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Adiekniarg kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 56 bliver herved


1: Boepladsen Adiekniarg beliggende paa S:Side af Olderfiord, tager sin Begyndelse i S:W ved Adiekniargjok, og og gaaer derfra 65 Alen i N:O: til S: Adiekniarg og fra Fiæren i N:N:W: 55 Alen til Bakken i S:O:


2: Dadsioktak noget W:S:W: for Schiatzebafte, gaaer fra Bakken i N:O: langs med Fiæren 165 Alen, og fra Fiæren 60 Alen til Skov Bakken.


3: Gulleziokgiedde,  paa Bakken S:W: for Leiregvobbe, er i Ø: og W: langs med Bakken 48 Alen og i S: og N: 46 Alen


4: Westre Gvormogvodik grændser med N:O:Ende til Andreas Olsens af Samme Navn og gaaer derfra 75 Alen i S:W:_  er i S:W: og N:O: 51 Alen


5: Westre Mutke af denne Slaatt, som er beliggende paa Eydet mellem Olderfiord og Strømmen i Smørfiord Botten er ham udlagt 1: Den Østlige Deel, som begynder ved Ø:Ende af Slaatten og strækker sig derfra 37 Alen til Mærkerne, og er i S: og N: 67 Alen. – 2:  Den Westlige deel begynder ved W:Ende af Slaatten og gaaer mod Ø: 55 Alen til Mærkerne mellem denne og Enken Anne Andersdatter Deele er i S. og N: 119 Alen


6: Audeluft, under dette Navn der mellemst Golmluftniarg i Ø: og Schatzebaft i W: liggende dykede Jord.


Brændsel S:W: for Hiemstædet

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe hvorfor den er skyldsat til Opsidder Andreas Samuelsen af Olderfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Adiekniarg (Kildenes)

Dadsioktat (nordmannsslått(?))

Gulleziokgiedde (gløttehaug (?) jorda)

Gvormogvodik ukjent, ligger innenfor Rissjåen

Mutke (Eidet)

Audeluft (Forvika) Dagens navn er Ovdaluokta

Golmluftniarg (Treviknes), tallet tre

Schatzebafte (Vannberget) Navnet er kjent i dag No 57 [No 48]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Niargmat kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 57 bliver herved


1: Boepladsen Niargmat beliggende paa østre Side af Strømmen i Bunden af Smørfiorden, begynder ved Dalen i Ø: og gaaer derfra langs med Fiære Bakken 84 Alen i W: og fra Fiærebakken i S: 90 Alen i N: til Lyng Marken.


2: Østre Niargietze strax W: for Boepælen, begynder ved Næsset i N: og gaaer langs med Fiæren 125 Alen i S: og fra Fiæren i W: 38 Alen til Lyng Marken i Ø:


3: Joknialmegiedde eller Næsset paa W:Side af Smørfiord Elv, er fra Elv Næsset i Ø: 105 Alen til Bakken i W: og fra Elven i S: tvers over Næssset til Strøm Bunden 75 Alen.


4: Boallam Gvottesaje beliggende paa W:Side af Strømmen N: O: for forrige, er langs med Fiærebakken 120 Al: i Ø: og W:  og fra Steenbakken i N: 65 Alen i S: til Fiærebakken.


5: Mellegovttesaje N:O: for forrige gaaer langs med Fiæren i S:S:W: og N:N:O: 112 Alen og fra Fiæren i O:S:O: 60 Alen op paa Bakken i W:N:W:


6: Vonasniarg eller Baadsnæss N:O: for forrige begynder i S: ved Fiæren og gaaer i N: 40 Alen er i Ø: og W: 68 Alen.


7:  Rivnegiedde begynder i Ø: ved Henniarg og gaaer fra samme 129 Alen i W:, hvor den grændser til Peder Jonsøns Ladnigvottesaje, og gaaer derfra videre med en Strimmel Jord 90 Alen i W: er fra Fiæren i S: og N: 68 Alen


Brændsel ved Hiemstædet

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe og 4 Faar hvorfor den er skyldsat til Opsidder Nicodemus Aamundsen af Smørfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Niargmat (nesrota)

Niargietze (nessenden)

Joknialmegiedde (elvemunningsjorda)

Boallamgvottesaje (brentgammeplass?)

Mellegvottesaje (bakkegammeplass)

Vonasniarg (båtnes)

Rivnegiedde (strømjorda)

Henniarg (ukjent betydning), navnet brukes i dag 

Ladnigvottesaje (slått/festning (?) gammeplass eller ungbjørk(?) gammeplass
No 58 [No 49]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Batiedalvosaje kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 58 bliver herved


1: Boepladsen Batiedalvosaje beliggende paa S:Side af Dollejok og paa Bakken ved W:Side af Myren som skiler mellem denne og en Slaatt Peder Pedersen Jux tilhørende Weltegvottesaje kaldet er langs med Bakken oven for Myren 55 Alen i S: og N: og 48 Alen i Ø: og W.


2: Søndre Dollejoknialme eller S:Næsset af Dollejok begynder ved Næsset i S:O: og gaaer til Bakken 116 Alen i N:W: og er langs med Fiæren i S:O: N:W: 65 Alen.


3: Nordre Bevegvodik ved yder Strømnæss, grændser med S:Side til en Slaatt af samme Navn Peder Gundersøn tilhørende og gaaer fra samme til Bækken i N: 88 Alen og fra Fiæren i Ø: 74 Alen i N:


Brændsel ved Hiemstædet

Paa hvilken Plads kand foeres 6 Faar hvorfor den er skyldsat til Opsidder Henrich Pedersøn af Smørfiord etc: som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Batiedalvosaje (øvre vinterplass)

Dollejok Brennelv (Dollejohka)

Weltegvottesaje (skrånings gammeplass)

Dollejoknialme (Brennelvmunningen)

Bevegvodik ukjent betydning (dagens navn er Beavvat (ved Solbakken))No 59 [No 50]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Dumbellesauke kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 59 bliver herved1: Boepladsen Dumbellesauke beliggende i Skoven paa N: Side af Dollejok og N:W: for Saukegiedde Peder Jonsøn tilhørende, gaaer fra Backen N: for Boepælen 120 Alen i S: og er 68 Alen i Ø:W: - Ved W: Side af denne Slaatt løber Dumbellejok. Paa N:W:  Side af denne dyrkede Jord 2de smaae Slaatter, den ene 32 Alen i Qvadrat og den anden under Navn af Bojesauke er 40 Alen i Qvadrat.


2: Weltegvottesaje beliggende i Skoven ved S: Side af Dollejok paa Backen W: for Dollejoknialme Hendrich Pedersøn tilhørende, grændser med N: Side til Elven og gaaer fra samme op paa backen 103 Alen, er i Ø: og W: 65 Alen-


3: Utzegiedde under Fieldet Gammelhou kaldet, er langs med Fiæren i S:W: og N:O: 75 Alen, og fra Fiæren i S:O: 52 Alen op under Fieldet i N:W:-


4: Nordre Dibbajok grændser med S: Side, som er 88 Alen lang til Elven, som skielner mellom denne og S: Dibbajok Peder Joensen tilhørende, og gaaer fra Elven i S: langs med Fiæren 68 Alen i N:.-


Brændsel ved Hiemstædet.

Paa hvilken Plads kand foeres 1 Koe, hvorfor den er skyldsat til  Opsidderen Peder Pedersøn Jux af Smørfiord som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.Tinglyst 7.juni 1784


Dumbellesauke (på andre siden av småskogen) 

Weltegvottesaje (skråningsgammeplass)

Utzegiedde (lillejord)

Dibbajok ukjent betydning, navnet brukes ennå
No 60 [No 51]

Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Guskatnæss kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 60 bliver herved


1: Boeplassen Guskatnæss beliggende paa W:side af Smørfjorden og S:side af Næsset begynder ved Fiæren i S:W og gaaer tvers over Næsset 136 Alen i N:O og fra Lyngbakken i S:O 96 Alen i N:W hvor den grændser til en Slaat af samme Navn Peder Jonsøn tilhørende


2: Westre Niarggietze eller Westre Strømsnæss er tvers over Næsset langs med Strømmen 200 Alen i Ø: og W: og fra Fiæren i S: 45 Alen i N:


3: Wulleguottesaje beliggende paa N:side af Sabbernæs, tager sin Begyndelse i S: ved Sabber Elv og gaaer derfra 120 Alen i N: til Steenrabben paa Sabbernæs og er fra Fiæren i Ø: 84 Alen i W:


4: Gaskegvottesaje i Skoven W: for forrige er 54 Alen i S: og N: 48 Alen i Ø: og W:


5: Wajegvottesaje paa bakken N:W: for forrige er 42 Alen i Ø: og W: og 34 Alen i S: og N:


6: Melleguottesaje beliggende paa bakken Ø: for forrige er 77 Alen i Ø: og W: langs med Bakken og 44 Alen i S: og N:


7: Søndre Savajokgiedde er 2de Tofter paa S:Side af Savajok paa Bakken og ligeledes en Strimmel Jord fra bemeldte Tofter ned af Bakken til Fiæren i Ø:


8: Nordre Savajokgiedde ligeledes 2de Tofter paa N:Side af Savajok paa Bakken og  Bakken under den


9: Luftgvobbegiedde beliggende paa N:Side af Smørfiord Næss grændser med S: side til Luftgvobbejok og gaaer derfra langs med Fiæren i N: 53 Alen og langs med Elven i Ø: og W: 42 Alen


Brændsel Ø: for Hjemstedet 

Paa hvilken Plads kand foeres  1 koe og  4 Faar hvorfor den er skyldsat til Opsidderen Samuel Jonsen af Smørfiord etc som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.Skjøde ratific. 19de Juli 1783


Guskatnæss (klubb(nes) som med et smalt eide er forbundet med land)

Niargietze (nesenden)

Wullegvottesaje (nedre (?) gammeplass)

Sabbernes ukjent betydning, kan være gammelt navn for Seljenes

Gaskegvottesaje (mellomgammeplass)

Mellegvottesaje (bakkegammeplass)

Wajegvottesaje ukjent, kan være en skrivefeil, hvis det skal være en B istedenfor W så blir det øvregammeplass

Savajokgiedde kan bety (elv som suser), kan være mellom Seljenes og Indre Nordmannseth

Luftgvobbegiedde (terassevikjorda), i Indre Nordmanseth (Loktavággi) lokta= terasse, lem i fjellside.No 61 [No 52]


Giør vitterligt etc: Indberetning om Gaardepladsen Saukegiedde kaldet, anført i Jordindelingsforretningen for Kielvig Sogn under No 61 bliver herved


1: Boepladsen Saukegiedde beliggende i Skoven paa N: side af Dollejok og S:O for Dumbellesauke Peder Pedersen Jux tilhørende, gaaer i S:O og N:W langs med Dollejok 65 Alen og er 72 alen i S: ogN:


2: Ladnigvottesaje beliggende paa W:side af Strømsnes Østre Ende og Søndre side af denne Slaat indsluttes af Rivnegiedde Nicodemus Aamundsen tilhørende og er i S: side 90 Alen  og fra Bakken i N: til Mærkerne mellem denne og Rivnegiedde 38 Alen i S:


3: Guskat beliggende paa Guskat Næss grændser med S:O side som er 136 Alen til Samuel Joensens Boeplass af Samme Navn og fra bemeldte Slaat 35 Alen i N:W til Lyngmarken.


4: Søndre Dibbajok beliggende paa S: side af Dibbajok  og gaaer fra Fiæren i Ø: 88 Alen langs Elven til Lyngmarken i W: og fra Elven i N: 65 Alen til Stenbakken i S:


Paa hvilken Plads kand foeres 6 Faar, hvorfor den er skyldsat til Opsidderen Peder Joensen Stub af Smørfjord etc som No: 2 fol: 61:- dat 31. Martij 1783 og ratificeret 19. Julij 1783 -.


Saukegiedde (småskogeng)

Ladnigvottesaje (Slått/festning (?) gammeplass eller ungbjørk(?) gammeplass

Dibbojok ukjent, kan være ved LillejordaSjøsamisk Tun, Smørfjord, 9713 Russenes