Click for English version:

Sjøsamisk Tun på Facebook

Få med deg det seneste og alt som skjer på Tunet ved å gå til Facebooksiden vår!

Grillhuset

Sjøsamisk Tun


Sjøsamisk Tun ligger i Smørfjord som er en liten bygd på vestsiden av Porsangerfjorden

med i underkant av 100 innbyggere, de fleste av sjøsamisk slekt. Bygda ligger langs 

E69, ca. 7 km. fra Russenes på veien mot Nordkapp. Smørfjord har hatt samisk bosetting siden uminnelige tider og her finnes kulturminner helt fra yngre steinalder. 

Sjøsamisk Tun ble startet opp av lokale krefter og ble offisielt åpnet i 2004. Tunet er en rekonstruksjon av en sjøsamisk boplass fra tidlig på 1900-tallet og består av bl.a. 

rundgamme, en fellesgamme, høykrakke, fjærasjå med båt og fiskehjell.

Her finnes også en kiosk hvor det selges lokale produkter og en del souvenirer. I forbindelse med Tunet finnes også en godt oppmerket kultursti som går gjennom bygda og landskapet rundt. 

Sjøsamisk Tun tar også i mot skoleklasser og barnehagegrupper og andre interesserte som vil lære om lokale skikker og tradisjoner. 

PS: Det finnes flere videoer og artikler om   Tunet under Media...Sjøsamisk Tun, Smørfjord, 9713 Russenes