Museum

Billettpriser:                 Voksne                             kr. 40,-

                                      Barn og studenter           kr. 20,-

Vårt museum består av en rekonstruert sjøsamisk boplass fra tidlig på 1900- tallet med bygninger og gjenstander, samt en utstilling med hovedvekt på klestradisjoner.

I bygda Smørfjord har det bodd samer fra uminnelige tider. Opprinnelig var det en veidekultur hvor man utnyttet de tilgjengelige naturressurser. Etter hvert oppsto det en spesialisering med reindriftsnomadisering, og den sjøsamiske kulturen som drev med sjøfiske og husdyrhold.

Les mere om museumsdelen her!


Museum d

En del av museumsutstillingen

Museum c


Her er lenker til en del artikler for spesielt interesserte, om sjøsamisk og lokal historie og kultur

Sjøsamisk Tun, Smørfjord, 9713 Russenes