Aktiviteter

Gjester på tunet guides rundt av Jon Egil 

Aktivitetene på Sjøsamisk Tun har vært av ulik innhold og karakter og spesielt rettet mot lokalbefolkningen siden starten, hvor fasilitetene på tunet har vært brukt. Det er ikke før i det senere tid at vi har prøvd å skape tilbud til andre grupper og per i dag så jobber vi aktivt med å bygge opp et tilbudssortiment som retter seg mot en større gruppe med ulike interesser. 

Det gjelder ikke minst mot skoler, samarbeidspartnere, organisasjoner og næringslivet, hvor en i større grad skreddersyr pakker for de enkelte gruppenes behov som kan kombineres med det tilbudet som Sjøsamisk Tun er eller kan være en del av. Vi skal i det følgende presentere noen av de aktivitetene som har vært arrangert i regi av Sjøsamisk tun i samarbeid med lokale krefter og interesser. En stor del av arrangementene har vært av sosial karakter hvor vi har prøvd å skape et innhold med lokalt preg, både historisk og ut fra lokale tradisjoner. 
Lokale sosiale sammenkomster

Et av de årlige arrangementene har vært en samling rundt lokale mattradisjoner og de lokale verddetradisjonene mellom lokalbefolkningen og reindriftsamene i området. Det har blitt servert typisk sjøsamisk mat  og reindyrsmat til hver begivenhet i løpet av sommeren og høsten. 


Tilbud for organisasjoner

Vi har hatt et nært samarbeid med lokale organisasjoner, slik som Smørfjord bygdelag, Russenes Røde Kors og KOS 4H og vi har stilt tunet til disposisjon for de ulike lagene etter behov eller arrangert tilstellinger i felleskap. 


Bruktsalg/loppemarked

Et av de tilbudene som er innarbeidet er salg av brukte gjenstander via loppemarked og fra egen salgsbod.  


Omvisning/opplevelsesturer

I tillegg til at tunet har vært et tilbud til turistene har vi også tilrettelagt tilbud til spesielle grupper etter avtale, slik som skoleklasser og andre. Disse har fått innsikt i blant annet den sjøsamiske kulturen i området og dens historie, kombinert med omvisning på området med mere. 


Private arrangementer

Sensommeren 2009 ble det arrangert et større bursdagselskap for inviterte gjester hvor hovedsetet for arrangementet var grillhuset, i tillegg til at øvrige fasiliteter ble benyttet, slik som kiosken og lokalene til Smørfjord bygdelag. 


Når det gjelder denne type arrangementer vil vi kunne skreddersy tilbud på dette området etter nærmere avtale. Det kan være bursdager, bryllup, barnedåp og lignende, slik som klassetreff eller bare som et opplevelsearrangement for en bestemt gruppe. 


Naturopplevelser/opplevelseturer og arrangementer

Til Sjøsamisk Tun er det tilknyttet en natursti som starter fra museumsområdet. Denne kan benyttes til å skape tilbud hvor naturopplevelser er et vesentlig innhold. Vi ser også på muligheten til å lage opplevelsepakker som varer over noen timer til noen dager eller mer, hvor deltagerne bor på stedet eller har skaffet seg annen innkvartering. Dette kan kombineres som kurs eller som en ren opplevelse hvor en lærer å bli kjent med levesett og tradisjoner fra tidligere tider. 


Samarbeidsprosjekter og tilbud

Sjøsamisk Tun har inngått samarbeid med andre organisasjoner og bedrifter hvor vi i fellesskap kan skape nye produkter og tilbud. Vi jobber aktivt med å få bygd opp slike tilbud som vil bli presentert så snart de foreligger. 


Servering av mat og drikke

I dag selges det blant annet kaffe, vafler og is via kiosken. I tillegg kan det avtales nærmere om servering av smørbrød og kaker og lignende, eller at en selv har med ulike matvarer til servering.  Vi jobber for at vi i framtiden skal kunne servere varm mat både til turister og ved arrangementer. 


Ulike tidligere arrangementer

Her presenterer vi noen av de tidligere arrangementene som har vært gjennomført det siste året. Via bilder og videoer kan du få et inntrykk av arrangementene og hva Sjøsamisk Tun kan tilby. Etter som vi får bygd ut tunet og ikke minst ferdigstilt grillhuset i løpet av våren/sommeren 2010 vil vi kunne gi et langt bedre tilbud enn hva har vært tilfelle til nå. 


Sjøsamisk Dag  er et av arrangementene som har blitt til en årlig tradisjon ved Sjøsamisk Tun. Det er et samarbeidsprosjekt med Smørfjord bygdelag og tunet, hvor det serveres tradisjonell fiskemat fra området til en hyggelig samling i tunets grillhus, med god mat og tilbehør til. Tallerken med boknafisk.Video fra Sjøsamisk dag i 2009


Reindriftsamenes Dag er en dag hvor reindriftsamene inviterer til matgilde på Sjøsamisk Tun med tradisjonelle matretter basert på reinkjøtt. 

Sjøsamisk Dag og Reindriftsamenes Dag arrangeres i løpet av sommeren og høsten hvert år. 

Reinkjøtt kokes over åpen ild.


Video fra Reindriftsamenes Dag i 2009Sjøsamisk Tun kan etter avtale arrangere ulike besøk for spesielle grupper, skoleklasser og andre, hvor vi legger opp til et forhåndsavtalt innhold eller program.  Dette kan være i form av foredrag kombinert med omvisning på tunet. Det kan bestilles servering av smørbrød, kaker og kaffe med videre ved   slike omvisninger og lignende arrangementer og etter nærmere avtale med Sjøsamisk Tun. Veiledende omvisning for reiselivsstudenter.Video fra et besøk fra Høgskolen i Alta 2009

Sjøsamisk Tun er det mulig for ulike organisasjoner å ha ulike tilstelninger, utstillinger og annet etter nærmere avtale med Sjøsamisk Tun. Etter hvert som tunet blir utbygd vil mulighetene bli flere. Her kan det også bestilles servering eller at en tilbereder sin egen medbrakte mat.


4h

Utstilling av 4H arbeider.


Video fra KOS 4H sin utstilling på Sjøsamisk Tun

Private arrangementer i forbindelse med ulike begivenheter kan arrangeres på Sjøsamisk Tun etter nærmere avtale. Bursdagskaken gjøres klar til servering.Video av bursdagsfeiring på Sjøsamisk Tun sommeren 2009
Markedsdager har vært arrangert på Sjøsamisk Tun i juni, hvor folk kan komme for å selge sine produkter, eksempelvis duodji- eller husflidprodukter, håndverk, bær, blomster og mye annet som en ønsker å markedsføre gjennom en salgsdag på tunet. Denne type arrangementer vil bli gjennomført flere ganger i løpet av sommerhalvåret. 

    Sjøsamisk Tun, Smørfjord, 9713 Russenes