Sjøsamisk Tun

Her finnes en oversikt over museumsdelen av Sjøsamisk Tun, samt de ulike aktivitetene som finner sted her. Følg linkene for å få vite mere.

Sjøsamisk Tun holder åpent hver dag i sommersesongen fra og med 20. juni til 20. august, i kjernetiden fra kl. 11.00 til 17.00.

I sesongen kan det enkelte dager holdes åpent utover kjernetiden, avhengig av vær, ved arrangementer og etter nærmere avtale. Vår og høst kan det holdes åpent, og det vil være anledning for guidet omvisning og leie av våre lokaler, også dette etter nærmere avtale. I kjernetiden er både kiosk og loppemarked åpen

Museum

Museumbygninger


Sjøsamisk tun ligger vakkert til ute på Nesset i Smørfjord. Det samiske navnet på eiendommen er Guoskat, som betyr klubb eller nes, som med et smalt eide er forbundet med land. Navnet dukker første gang opp i forbindelse med skyldsetting og tinglysning av eiendommer i 1783. På eiendommen er det et fredet kulturminneområde med 2 gamle tufter, som skriver seg fra slutten av 1800 tallet. Museumsdelen på Sjøsamisk Tun er bygget som en rekonstruksjon av hvordan vi mener en sjøsamisk gårRundgammend kunne fortone seg rundt år 1900. I nærliggende område fra tuftene har vi rekonstruert 2 gammer. Den minste gammen er en såkaldt rundgamme, bestående av bjørkestokker, kledd med never og med torv ytterst. Gammen har en dør og eneste vindu er røykåpningen i taket. Konstruksjonen er svært gammel. Det fortelles at i førkristen tid var gammen inndelt som et mikrokosmos, som samtidig gjenspeilte religion og folketro på den tiden. Liksom verdensbildet var gammen delt inn i denne verden, gudeverden og tilhold for forfedrenes sjeler helt innerst, og ytterst verden for de underjordiske og de usynlige. I midten ligger ildstedet arran, som kunne tjene som et symbol for sola. 

Aktiviteter

Gjester på tunet guides rundt av Jon Egil 

Aktivitetene på Sjøsamisk Tun har vært av ulik innhold og karakter og spesielt rettet mot lokalbefolkningen siden starten, hvor fasilitetene på tunet har vært brukt. Det er ikke før i det senere tid at vi har prøvd å skape tilbud til andre grupper og per i dag så jobber vi aktivt med å bygge opp et tilbudssortiment som retter seg mot en større gruppe med ulike interesser. 

Det gjelder ikke minst mot skoler, samarbeidspartnere, organisasjoner og næringslivet, hvor en i større grad skreddersyr pakker for de enkelte gruppenes behov som kan kombineres med det tilbudet som Sjøsamisk Tun er eller kan være en del av. Vi skal i det følgende presentere noen av de aktivitetene som har vært arrangert i regi av Sjøsamisk tun i samarbeid med lokale krefter og interesser. En stor del av arrangementene har vært av sosial karakter hvor vi har prøvd å skape et innhold med lokalt preg, både historisk og ut fra lokale tradisjoner. 
Lokale sosiale sammenkomster

Et av de årlige arrangementene har vært en samling rundt lokale mattradisjoner og de lokale verddetradisjonene mellom lokalbefolkningen og reindriftsamene i området. Det har blitt servert typisk sjøsamisk mat  og reindyrsmat til hver begivenhet i løpet av sommeren og høsten. 


Sjøsamisk Tun, Smørfjord, 9713 Russenes